2017 Hong Kong Affordable Art Fair 5. 18 ~ 5. 21
 작성자 : 최고관리자   작성일 : 2017/05/11 17:57
조회 : 12,663  
홍콩어포더블 메일링.jpg장     소 : 홍콩 컨벤션센터, 갤러리일호 Booth No. D 07 
기     간 : 2017. 5. 18(Thu) ~ 5. 21(Sun)
참여작가 : 김승수, 김호성, 노채영, 예진, 이앙, 이영신, 최지인, 허순용


Date & Time
19 May 2017 (Fri) at 12pm - 9pm
20 May 2017 (Sat) at 11am - 7pm
21 May 2017 (Sun) at 11am - 7pm